Tag: obiekty wodne

Apokalipsa w Bytomiu
, Polska
Apokalipsa w Bytomiu
Wed?ug danych ?wiatowej Organizacji Zdrowia Bytom nale?y do najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce