Tag: atmosfera

Apokalipsa w Bytomiu
, Polska
Apokalipsa w Bytomiu
Wed?ug danych ?wiatowej Organizacji Zdrowia Bytom nale?y do najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce
Cebulowy fetor nad Granic? (WIDEO)
, Polska
Smr?d gnij?cej cebuli zatruwa ?ycie codzienne mieszka?c?w ma?ej miejscowo?ci – Granicy. ?r?d?em problemu jest sp??ka wywo??ca obran? cebul? do Niemiec, a pozosta?e odpady produkcji sk?aduje w silosach