Organy pa?stwowe nie potwierdzi?y faktu gini?cia pszcz?? w rejonie s?awskim obwodu kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej w czerwcu bie??cego roku
, Rosja
Organy pa?stwowe nie potwierdzi?y faktu gini?cia pszcz?? w rejonie s?awskim obwodu kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej w czerwcu bie??cego roku
Kaliningradzki regionalny oddzia? Fundacji „Zielony Front” otrzyma? od Ministerstwa Rolnictwa obwodu kaliningradzkiego oraz Rosyjskiego Rejonowego Urz?du do spraw Nadzoru nad Rolnictwem odpowiedzi w sprawie zastosowania preparat?w chemicznych przy obr?bce p?l, b?d?cego przyczyn? gini?cia pszcz?? w rejonie s?awskim obwodu Kaliningradzkiego