„Zielony Front”: Nie pozwolimy na wprowadzenie moratorium na przyjmowanie wniosk?w przez organy pa?stwowe

„Zielony Front”: Nie pozwolimy na wprowadzenie moratorium na przyjmowanie wniosk?w przez organy pa?stwowe

 Aktywi?ci Fundacji „Zielony Front” zwrócili si? do prokuratora obwodu leningradzkiego z pro?b?, aby z prawnego punktu widzenia oceni? publiczne wypowiedzi gubernatora obwodu leningradzkiego o planach na?o?enia moratorium na skargi spo?ecznych organizacji ekologicznych do organów nadzorczych na czas trwania kampanii wyborczej.

 

Przypomnijmy, ?e zgodnie z informacj? opublikowan? w ?rodkach masowego przekazu, gubernator Aleksandr Drozdienko z?o?y? takie o?wiadczenie 7 sierpnia na spotkaniu z przedstawicielami du?ych przedsi?biorstw i cz?onkami regionalnej izby przemys?owo-handlowej.

 

Aktywi?ci s?dz?, ?e podobne dzia?ania doprowadz? do naruszania ustawodawstwa federalnego, m. in. Ustawy Federalnej „O stowarzyszeniach spo?ecznych” oraz Ustawy Federalnej „O trybie rozpatrywania wniosków obywateli Federacji Rosyjskiej”.

 

 

Przewodnicz?cy Fundacji „Zielony Front” Siergiej Winogradow: „Oczywiste jest, ?e podczas kampanii wyborczej cz??? skarg od mieszka?ców ma pod?o?e wy??cznie polityczne, lecz zakaz przyjmowania skarg przez organy pa?stwowe pogwa?ca konstytucyjne prawa obywateli Federacji Rosyjskiej. Gubernator powinien zaskarbi? sobie poparcie w?ród ludzi, a nie próbowa? wprowdzi? cenzur?. Wszystkie dzia?ania ze strony jednego z podmiotów w?adzy, maj?ce na celu zmian? ustawodawstwa federalnego, s? przekroczeniem jego uprawnie?”.

Tagi: , ,

Opublikowano: 11 sierpień 2014