Śmierdzący problem w Prostkach
, Polska
Śmierdzący problem w Prostkach
W 2012 roku warszawska firma „ERA-EKO” zwróciła się do Starostwa Powiatowego w Ełku o przyznanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów powstających w wyniku funkcjonowania instalacji w Prostkach
Apokalipsa w Bytomiu
, Polska
Apokalipsa w Bytomiu
Według danych Światowej Organizacji Zdrowia Bytom należy do najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce
Wysypisko śmieci pod Barczewem będzie zlikwidowane
, Polska
Wysypisko śmieci pod Barczewem będzie zlikwidowane
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie informuje, iż „Burmistrz Barczewa działając na podstawie art. 26 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. nakazał posiadaczowi odpadów ich usunięcie z miejsca nieprzeznaczonego do składowania lub magazynowania w określonym terminie
Bomba ekologiczna w Szopienicach
, Polska
Bomba ekologiczna w Szopienicach
Pod koniec sierpnia przedstawiciele europejskiego oddziału Fundacji „Zielony Front” odwiedzili tereny byłej Huty Metali Nieżelaznych Szopienice w Katowicach.